TV Schedules  

09/12/2019


M T W T F S S
00:00 Udaya Music
06:30 Bakthi Sudhe
07:00 Madhura Munjana
07:30 Jai Hanuman - Rpt
08:00 Namasthe Shenkara
09:00 Movie - Gokula Krishna
12:00 Kairuchi
12:30 Nandini-Rep
13:00 Kasturi Nivasa
13:30 Bill Nimdu Dhudu Namdu
14:00 Nanu Nanna Kanasu
14:30 Movie - Datta
17:30 Devayani
18:00 Kaveri
18:30 Kasturi Nivasa
19:00 Nayaki
19:30 Sevanthi
20:00 Nanu Nanna Kanasu
20:30 Nandini
21:00 Jeevanadhi
21:30 Kshama
22:00 Kasturi Nivasa
22:30 Nanu Nanna Kanasu
23:00 Nandini
23:30 Sevanthi
View Full Schedule
Prime Time Tonight
 • Devayani UDAYA TV
  Serials Mon-Fri
  07:00 PM-07:30 PM
  13:30 - 14:00

  New serial...

 • Nandini UDAYA TV
  Serials Mon-Fri
  08:30 PM-09:00 PM

  Nandhini - Serial...

Mega Serials
 • Sevanthi UDAYA TV
  Serials
  Mon-Fri
  07:30 PM-08:00 PM

  Sevanthi - Serial...

 • Nayaki UDAYA TV
  Serials
  Mon-Fri
  07:00 PM-07:30 PM

  Nayaki - Serial...

 • Kaveri UDAYA TV
  Serials
  Mon-Fri
  06:00 PM-06:30 PM

  Serial...

Other Shows
 • Flashback Melodies UDAYA MUSIC
  Music Based
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  01:02 PM-02:00 PM
  14.02-15.00 pm

  Flashback Melodies...

 • Game Adda LIVE UDAYA MUSIC
  Music Based
  Mon-Fri
  06:02 PM-07:00 PM

  Game Adda LIVE...

 • Sikkapatte Nakkubidi Udaya Comedy
  Comedy
  Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  02:00 PM-03:00 PM

  Sikkapatte Nakkubidi...

What’s New?

Top Shows
 • Namasthe Shenkara UDAYA TV
  Spiritual
  Mon,Tue,Wed
  08:00 AM-09:00 AM

  Namasthe Shenkara...

 • Kairuchi UDAYA TV
  Breakfast Show
  Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  12:00 PM-12:30 PM

  Kairuchi...

 • Weekend Talkies UDAYA MUSIC
  Music Based
  Sat-Sun
  10:02 AM-11:00 AM

  Weekend Talkies...

 • Sikkapatte Nakkubidi Udaya Comedy
  Comedy
  Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  02:00 PM-03:00 PM

  Sikkapatte Nakkubidi...

 • Nagale Beku Udaya Comedy
  Comedy
  Mon-Fri
  08:30 AM-09:00 AM
  19:00-20:00

  Nagale Beku...